BİR HİKAYEM VAR
Bir park biliyorum koskoca
kentin yitmeğe başladığı yerde;
şimdi giriyor sınırından balta,
diyorlar: Parsellenecek işte.

Rainer Maria RILKE, İyi Ruhlara Adak(Sf.63)


(Kitap Kulübü'nden alıntıdır)

Yorumlar

Bu Günlerde Oltama Takılanlar

Popüler Yayınlar