KARS VİLAYETİ

Kars'ın Çarlık dönemindeki 'kayıp tarihi' Rus, Ermeni ve Osmanlı arşivleriyle aydınlatıldı.

Tarihçi Dr. Candan Badem'in 'Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti' isimli kitabı Birzamanlar Yayıncılık tarafından yayınlandı.

'Ben burada Kars'ın renklerini oluşturan bütün kültürel, etnik ve dinsel gruplara karşı önyargısız ve tarafgielikten uzak hareket etmeye çalıştım. Hiç bir grup için mağdurluklarla veya zaferlerle dolu görkemli bir tarih yazmaya çalışmadım, sadece hakikati anlatmaya çalıştım' diyor yazar Oktay Ekinci'nin Cumhuiyet Gazetesinde yayınlanan 'Uygarlıkların İzinde' köşesinde.

1878'den 1918'e kadar kırk yıllık bir sürede Kars belgeseli...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme